Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

i wykorzystywania plików cookies

w domenie strony internetowej www.domasazu.pl

 

 

Witamy na naszej stronie internetowej www.domasazu.pl i dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. W trosce o ochronę Państwa prywatności, w tym danych osobowych przygotowaliśmy niniejszy dokument przedstawiający proces związany z przetwarzaniem powierzonych nam danych osobowych oraz cele w jakich zostają one wykorzystywane. Dbamy również o Państwo bezpieczeństwo dlatego powierzane dane osobowe, czy pozyskane w drodze odwiedzin na naszej stronie internetowej przetwarzane są zawsze z zachowaniem poufności i integralności dla celów utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych klientów/usługobiorców korzystających ze sklepu internetowego działającego w domenie www.domasazu.pl jest Mirosław Gryszpiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRYSZPIŃSKI MIROSŁAW INFOGEM

Dane kontaktowe:

 

Adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 32/1A, 45-054 Opole

NIP 7542394401

e-mail: biuro@domasazu.pl

numer telefonu: (+ 77) 440 64 35

GROMADZENIE DANYCH

W trakcie przeglądania naszej strony internetowej zapisujemy Państwa adres IP komputera z którego nastąpiła wizyta, adres URL strony poprzednio odwiedzanej (refer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik. Informacje w/w przechowywane są w plikach logów serwera www i przetwarzamy je w sposób anonimowy. W przypadku zakładania konta lub/i w procesie składania zamówienia zbieramy dane osobowe, dobrowolnie podane przez użytkownika, które służą celom realizacji umowy. Dla świadczenia usługi newsletter zbieramy dobrowolnie podany adres e-mail oraz zgodę na jego przetwarzanie.

 

WYKORZYSTYWANIE I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH_

Nasza firma wykorzystuje dane osobowe, podane dobrowolnie, w procesie składania zamówienia dla celów jego przyjęcia a następnie wykonania zawartej umowy. W tym celu zbieramy następujące dane: nazwisko i imię,  adres do korespondencji/dostawy, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy. Nieudostępnienie w/w danych uniemożliwia przyjęcie zamówienia do realizacji. W związku z dostawą zamówionego towaru dane osobowe przekazywane są w niezbędnym zakresie firmie kurierskiej: GLS, DPD, UPS, K-EX, DHL, które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się dostarczaniem przesyłek.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również dla celów marketingowych, ale tylko w przypadku uzyskania od Państwa wyrażonej dobrowolnie na ten cel zgody. Jesteście Państwo zawsze informowani w odpowiednio oznaczonym polu o rodzaju przetwarzanych danych (np. adres e-mail), celu przetwarzania danych osobowych (np. subskrypcja newslettera) oraz przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są udostępniane. Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w w/w celu może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych osobowych z listy dystrybucyjnej danej usługi marketingowej.

Poniżej przedstawiamy nieobowiązkowy wzór oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

Wzór oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

                                                                   Miejscowość………., data……………………………….

Wnioskodawca:……………………………………………. 

Oświadczenie

Korzystając z przysługującego mi prawa, niniejszym odwołuję wyrażoną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ………………………………… (określenie celu w jakim dane są przetwarzane np. subskrypcja newslettera) przez firmę GRYSZPIŃSKI MIROSŁAW INFOGEM, ul. Grunwaldzka 32/1A, 45-054 Opole, NIP 7542394401, Regon: 532228122

 ………………………………….. 

     podpis

 

W trakcie wizyty na naszej stronie internetowej pozyskane Państwa dane osobowe, po ich anonimizacji, wykorzystujemy również w celach statystycznych a także dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej witryny w zakresie poprawy jej jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W PROCESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Każdy z Państwa odwiedzający naszą stronę internetową ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w gromadzonych przez nas zbiorach danych. W tym celu mogą Państwo wystąpić do nas o ich uzupełnienie, sprostowanie, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub ich usunięcie, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

 

COOKIES NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy mechanizm plików cookies, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez Państwa z naszej witryny. Poniżej przedstawiamy funkcje i celowość ich wykorzystania:

- kategoria plików cookies wykorzystywana do działania strony internetowej a zapewniająca: utrzymanie Państwa sesji i zapisania jej stanu, umożliwiająca autoryzację z wykorzystaniem logowania do założonego konta, zapisywanie niezbędnych informacji dla działania koszyka w trakcie składania zamówienia przy dokonywanych zakupach internetowych,

- pliki cookies ułatwiające korzystanie z naszej strony internetowej a umożliwiające: przywrócenie ostatniego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlania go określoną liczbę razy, przywrócenie sesji użytkownika, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu, ustawienie preferowanego języka ułatwiającego pracę z aplikacją, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,

- pliki cookies wykorzystywane przez pomioty trzecie, a z których usług korzystamy dla celów: monitorowania liczby wejść na naszą stronę www, zbierania anonimowych zbiorczych statystyk dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej przez nas strony internetowej, badanie zapisów dystrybucji newslettera, integracja z portalem społecznościowym, płatności internetowe.

Umieszczane reklamy behawioralne na naszej stronie internetowej przez zewnętrznych reklamodawców a mogących zawierać pliki cookies nie mają wpływu na stosowane przez nas mechanizmy w tym technologie, stąd zaleca się zapoznanie przez Państwa z polityką prywatności zewnętrznego dostawcy usługi.

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES_

Mogą Państwo zablokować, usunąć bądź dezaktywować pliki cookies przy pomocy odpowiednich ustawień przeglądania na Państwa urządzeniu. W przypadku wykonania blokady bądź dezaktywacji plików cookies będą mogli Państwo korzystać z naszej strony internetowej jednak bez funkcji dla których korzystamy z w/w plików.

Poniżej przedstawiamy informacje w jaki sposób mogą Państwo zarządzać przechowywaniem plików cookies na swoim urządzeniu:

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

Aby dezaktywować pliki cookie z paska menu należy kliknąć „Narzędzia” a po ich rozwinięciu „Opcje internetowe”

W oknie „Opcje internetowe” należy kliknąć zakładkę „Prywatność”

Aby włączyć obsługę plików cookies należy przesunąć suwak na poziom średni lub poniżej

Aby wyłączyć obsługę plików cookie należy przesunąć suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie

Ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady

Google Chrome:

Należy kliknąć ikonę na pasku narzędzi

Kolejno wybrać ikonę „Ustawienia”, a następnie „Ustawienia zaawansowane”

W sekcji „Prywatność” należy kliknąć „Ustawienia treści”

Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” należy kliknąć „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, należy zaznaczyć pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.

Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” należy wybrać ikonę „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (opcja niezalecana)

Mozilla Firefox 2.0 +/3.0+/4.0+

Aby dezaktywaować pliki cookies z paska menu należy wybrać „Narzędzia” a następnie kliknąć „Opcje”

W kolejnym kroku należy wybrać panel „Prywatność”

W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”

Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”

Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.

Zarządzanie plikami cookies na telefonie komórkowym znajdziecie Państwo w podręczniku użytkownika danego telefonu.

PODSTAWA PRAWNA__

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies została opracowana w oparciu o następujące akty normatywne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, ze zm.: Dz.U. 2001 nr 28 poz. 319, Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1471, Dz.U. 2009 nr 114 poz. 946);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1907);

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88)